Regulamin

Regulamin studio Rock the Pole

ZAPISY I PŁATNOŚCI

1. Zapisy na zajęcia odbywają się droga telefoniczną lub mailową LUB NA TERENIE STUDIO (podajemy imię, nazwisko, nr kontaktowy oraz wybrany dzień i grupę – należy wcześniej dowiedzieć się czy są wolne miejsca).
2. Zapisanie się na nasze zajęcia, jest jednocześnie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z naszym regulaminem nie zwalnia ze stosowania się do jego zasad.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które wykupiły wcześniej karnet/wejściówkę oraz posiadają ten karnet przy sobie.
4. Płatności za zajęcia należy dokonać przelewem bankowym na nasze konto lub na miejscu przed zajęciami. Osoby płacące gotówką, na miejscu proszone są o przygotowania odliczonej kwoty.
5. Osoby płacące przelewem bezpośrednio przed zajęciami proszone są o posiadanie przy sobie potwierdzenia dokonania przelewu z konta bankowego.
6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia – pod warunkiem, że w dniu rozpoczęcia zajęć jeden z rodziców podpisze pisemne oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo syna/córki w zajęciach. Czynność ta musi mieć miejsce w naszym studio w obecności jednego z naszych instruktorów.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

7. Osoba wykupująca karnet na poszczególne zajęcia przydzielana jest na stałe do swojej grupy. Kontynuacja zajęć w tej samej grupie po skończeniu karnetu ma miejsce w momencie gdy kolejny karnet wykupiony jest w ciągłości (na kolejnych z rzędu zajęciach). Nie przyjście na zajęcia w dniu rozpoczęcia nowego karnetu oznaczać będzie, że kolejny wykupiony kolejny karnet będzie o 10zł droższy od stałej ceny danego karnetu – niezależnie od tego czy obecność została czy nie została zgłoszona.
8. Datę ważności karnetu określają wykupione w karnecie wejścia liczone od dnia zakupu karnetu (tj. 4 lub 8 wejść).
9. Karnet wystawiany jest tylko i wyłącznie na 1 osobę i uczestnik zajęć nie może odstąpić go innej osobie.
10. Zajęcia można odrobić tylko i wyłącznie gdy nieobecność zostanie zgłoszona minimum 1 dzień przed i zostanie odrobiona w ciągu tygodnia po niniejszej nieobecności. Studio zaproponuje wtedy możliwość odrobienia zajęć w innej grupie w innym terminie. Jeśli dana osoba nie wykorzysta zaproponowanej przez Studio możliwości odrobienia zajęć – zajęcia te przepadają.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do Zawieszenia swojego uczestnictwa w swojej grupie na okres min 3 kolejnych tyg w ciągłości trwania karnetu. Jednocześnie studio informuje, że w przypadku odwieszenia karnetu studio nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie. W przypadku gdy po powrocie uczestnikowi nie będzie odpowiadał inny termin zajęć zaproponowany przez studio – studio zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia kwoty odpowiadającej z pozostałymi wejściami w karnecie.
12. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora/wypadających świąt – ważność karnetu przesuwa się o 1 zajęcia.
13. Studio zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia zajęć w wypadku obecności tylko 1 klientki studio. W niniejszej sytuacji karnet klientki, która stawiła się na zajęcia zostanie przedłużony.
14. Każda osoba biorąca udział w zajęciach, ma obowiązek przekazać instruktorowi wszelkie niezbędne informacje na temat przebytych kontuzji/operacji/ zabiegów mogących skutkować tym, że niektóre ćwiczone figury/elementy czy tricki nie będą mogły być przez tą osobę wykonywane, ze względu na troskę o jej zdrowie i bezpieczeństwo.
15. Osoby uczestniczące we wszystkich formach zajęć pole dance, zobowiązane są do całkowitego ściągnięcia biżuterii.
16. Uszkodzenie naszych rur spowodowane nie ściągnięciem pierścionków, kolczyków, bransoletek, zegarków czy kolczyków w ciele – może skutkować karą finansową.
17. Na poszczególnych zajęciach mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby będące członkami danej grupy i posiadające wykupiony karnet/wejściówkę.
18. Osoby, które nie zastosują się do zasad niniejszego regulaminu, jak również osoby, których zachowanie może wskazywać na wcześniejsze spożycie alkoholu lub środków odurzających – będą wyproszone z naszego studio.
19. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas zajęć. Każdy uczestnik zajęć biorąc w nich udział jest świadom ryzyka związanego z uczestnictwem w zajęciach i podpisując niniejszy regulamin zobowiązuje się nie mieć żadnych ewentualnych  roszczeń w stosunku do Studio Rock the Pole w sytuacjach ewentualnego uszkodzenia ciała, powstania kontuzji i innych problemów zdrowotnych.
20. Studio nie odpowiada za pozostawione na jego terenie przedmioty osobiste.
21. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje kara w wysokości 30 zł.
22. Administratorem danych osobowych Uczestników zajęć i Opiekunów jest studio  Rock the Pole Aleksandra Wojtowicz z siedzibą w Gdyni ul. Wielkopolska 395. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści podawanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania.

Ważne informacje dot. osób uczestniczących w zajęciach POLE DANCE/ POLE POWER.
→ Każda grupa jest inna i nie wyznaczamy żadnych ram czasowych na dany poziom. Może zdarzyć się tak, że jednej grupie w zupełności wystarczą 2 miesiące na opanowanie wszystkich 3 poziomów podstawowych, a innej zajmie to troszkę więcej czasu. To dotyczy przede wszystkim poziomów średnio-zaawansowanych, które zawierają bardzo dużo figur oraz spinów i na tych poziomach zatrzymujemy się znacznie dłużej. Dbamy o to, aby osoba, która ukończy poszczególny poziom faktycznie dobrze technicznie wykonywała poszczególne figury i spiny.
→ Prosimy pamiętać, że na 1,5 do 2h przed zajęciami nie powinniśmy spożywać obfitych posiłków.
→ Uczulamy aby przed rozpoczęciem zajęć powiedzieć instruktorowi o wszelkich przebytych urazach kręgosłupa, ewentualnych chorobach, przebytych operacjach (np. operacje kolana czy siatkówki oka) i kontuzjach.
→ Informujemy, że kobiety w ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
→ Przypominamy również, że przed wszystkimi zajęciami z użyciem rur statyczno-obrotowych należy kategorycznie ściągnąć biżuterię. Pierścionki czy kolczyki w kontakcie z gładką powierzchnią rury trwale niszczą nasz sprzęt. Panie w biżuterii nie będą wpuszczane na salę.
→ Pamiętamy również o tym aby nie smarować ciała i rąk balsamami czy kremami. Jeśli o tym zapomnimy -nie będziemy w stanie utrzymać się na rurze.
→ No i w końcu życzymy wszystkim świetnej zabawy podczas zajęć, szybkich postępów w nauce i nowej, pięknej pasji. Good luck!